• Chardonnay 1001P
 • Linen Cream 1011P
 • Ethereal 1019P
 • Spring Dew 1027P
 • White Crystal 1035P
 • Blue Drizzle 1043P
 • Brookside 1051P
 • Rose Ash 1059P
 • Cheeky Pink 1067P
 • Marble Peach 1075P
 • Sugar Blush 1083P
 • Milk White 1103P
 • Hush White 1108P
 • Snow White 1104P
 • Sugar Pink 1109P
 • White on White 1105P
 • Marble Mist 1113P
 • Winter Dawn 1121P
 • City Light 1097P
 • Miranda 1091P
 • Peach Cascade 1076P
 • Tawny Peach 1077P
 • Sahara Sun 1012P
 • Tampico 1013P
 • Foxy Lady 1068P
 • Boutonniere 1069P
 • Cheeky Pink 1067P
 • Sugar Pink 1109P
 • Comanche Dust 1071D
 • Marengo 1009D
 • Indian Summer 1078T
 • Apricot Tan 1015D
 • Brick 1072D
 • Mexican Moonlight 1080D
 • Panama Rose 1070T
 • Condiment 1016D
 • Autumn Leaf 1073C
 • Autumn Flame 1081D
 • Muskmelon 1079T
 • Cracker Jack 1017D
 • Burnt Brick 1074C
 • El Greco Bronze 1010C
 • Rapunzel 1082C
 • Chicory 1018C
 • Linen Cream 1011P
 • Inspiration 1006P
 • Carousel 1007P
 • Linen Cream 1011P
 • Pineapple Sherbet 1002P
 • Light Camel 1014T
 • Kabuki 1008T
 • Marble Peach 1075P
 • Cassel Yellow 1003T
 • Muskmelon 1079T
 • Apricot Tan 1015D
 • Marengo 1009D
 • Blazing Sun 1004D
 • Indian Summer 1078T
 • Condiment 1016D
 • Mexican Moonlight 1080D
 • King’s Ransom 1005C
 • Chicory 1018C
 • Cracker Jack 1017D
 • Autumn Flame 1081D
 • Inspiration 1006P
 • Chardonnay 1001P
 • Spring Dew 1027P
 • Marble Mist 1113P
 • Pineapple Sherbet 1002P
 • Carousel 1007P
 • Delovely 1020P
 • Limon 1021P
 • Cassel Yellow 1003T
 • Eve 1023D
 • Apple White 1028P
 • Shadow Lime 1022T
 • Blazing Sun 1004D
 • Fig Leaf 1024D
 • Herbal Fusion 1029P
 • Apricot Tan 1015D
 • King’s Ransom 1005C
 • Green Apple 1025C
 • Lime Peel 1030T
 • Kabuki 1008T
 • Chardonnay 1001P
 • Delovely 1020P
 • Spring Dew 1027P
 • Apple White 1028P
 • Limon 1021P
 • Marble Mist 1113P
 • Pineapple Sherbet 1002P
 • Herbal Fusion 1029P
 • Shadow Lime 1022T
 • Chardonnay 1001P
 • Cassel Yellow 1003T
 • Lime Peel 1030T
 • Apple White 1028P
 • Lime Peel 1030T
 • Green Apple 1025C
 • Fresh Day 1031T
 • Herbal Fusion 1029P
 • Carousel 1007P
 • Blazing Sun 1004D
 • Wondergrass 1032D
 • White Crystal 1035P
 • Delovely 1020P
 • Brookside 1051P
 • Spring Dew 1027P
 • Blue Drizzle 1043P
 • Marble Mist 1113P
 • Apple White 1028P
 • Green Apple 1025C
 • Limon 1021P
 • Chardonnay 1001P
 • Herbal Fusion 1029P
 • Loden 1026C
 • Apple White 1028P
 • Lime Peel 1030T
 • Lime Peel 1030T
 • Betel 1033C
 • Herbal Fusion 1029P
 • Wondergrass 1032D
 • Fresh Day 1031T
 • Mosley 1034C
 • White Crystal 1035P
 • Blue Drizzle 1043P
 • Brookside 1051P
 • Winter Dawn 1121P
 • Apple White 1028P
 • Chardonnay 1001P
 • Posey Green 1036P
 • Iced Chiffon 1044P
 • Herbal Fusion 1029P
 • Lime Peel 1030T
 • Hampton Court 1037P
 • Blue Wash 1045P
 • Betel 1033C
 • Wondergrass 1032D
 • Pinetop 1038P
 • Sealock 1046P
 • Mosley 1034C
 • Fresh Day 1031T
 • Vivid 1048D
 • China Silk 1047T
 • Blue Drizzle 1043P
 • Brookside 1051P
 • Posey Green 1036P
 • Arbella 1052P
 • Iced Chiffon 1044P
 • Blue Wash 1045P
 • Hampton Court 1037P
 • Condare 1053P
 • Sealock 1046P
 • Pinetop 1038P
 • Vulcan Blue 1107C
 • China Silk 1047T
 • Vivid 1048D
 • Hint of Blue 1106P
 • Pitch Pine 1039T
 • Blue Bottle 1050C
 • Winter Dawn 1121P
 • City Light 1097P
 • Miranda 1091P
 • Aragon 1122P
 • Hampton Court 1037P
 • Arbella 1052P
 • Hint of Blue 1106P
 • Sleepy Eye 1123P
 • Pinetop 1038P
 • Condare 1053P
 • Vulcan Blue 1107C
 • Absicon 1125D
 • Pitch Pine 1039T
 • Delphi 1054P
 • Current 1056D
 • Cosmic 1126D
 • Balsam 1040D
 • Saxony 1055T
 • Streamline 1057D
 • Raven Sky 1127D
 • Serbia 1041D
 • Conifer 1042C
 • Blue Crackle 1058C
 • Deep Marine 1128C
 • Rose Ash 1059P
 • Sugar Pink 1109P
 • Snow White 1104P
 • Hush White 1108P
 • Cherish 1060P
 • Pink Haze 1110P
 • Sugared Lilac 1111T
 • Happy Violet 1112D
 • Sheer 1061P
 • Lotus Blossom 1063T
 • Chilled Wine 1065D
 • Eclipse 1095D
 • Shante 1062P
 • Swiss Rose 1064T
 • Burnt Sienna 1066C
 • Coal Mine 1096C
 • Snowbell 1092P
 • Milk White 1103P
 • City Light 1097P
 • Rose Ash 1059P
 • Sussex 1093P
 • Silver Night 1098P
 • Lost Cavern 1119D
 • Winter Dawn 1121P
 • Sonora Sea 1094D
 • Grey Flannel 1100D
 • Keystone 1120C
 • Miranda 1091P
 • Eclipse 1095D
 • Abyss 1101D
 • Conifer 1042C
 • Sun Tea 1089D
 • Coal Mine 1096C
 • Sinbad 1102D
 • Deep Marine 1128C
 • Quixote 1090C
 • Hush White 1108P
 • Linen Cream 1011P
 • Ethereal 1019P
 • Taupe Gray 1115P
 • Wine Beige 1084P
 • Marble Peach 1075P
 • Marble Mist 1113P
 • Baked Clay 1117T
 • Saratoga Sand 1085P
 • Polar Bear 1114P
 • Sugar Blush 1083P
 • Umbertone 1118D
 • Burnt Bark 1086T
 • Buccancer 1088D
 • Mojave 1116T
 • Lost Cavern 1119D
 • Sugar Creek 1087D
 • Sun Tea 1089D
 • Quixote 1090C
 • Keystone 1120C

Những màu trên đây chịu ảnh hưởng của thời gian, ánh sáng, nhiệt độ và phương pháp in cơ học. Vì vậy, màu sắc trên bảng màu sơn trên đây
gần với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.
Tất cả các màu được pha bằng máy pha màu Sylex. Khi yêu cầu độ chính xác cao về màu sắc, nên tiến hành thi công mẫu.

Màu (P) sẽ cộng thêm 5% | Màu (T) sẽ cộng thêm 10%
Màu (D) sẽ cộng thêm 15% | Màu (C) sẽ cộng thêm 20% | Màu (0000) là màu trắng

FORM LIÊN HỆ

  Quý khách vui lòng hoàn thành Form bên dưới hoặc gọi vào Hotline 091 3333 555 để được hỗ trợ sớm nhất

  icons8-exercise-96 chat-active-icon telephone